Kirsikodista tehdyt tutkimukset

KIRSIKODIN MAALAUSTAIDE

MARKKINOINTIVIESTINNÄN KEINOJA KIRSIKODILLE
Satu Virkkunen
Opinnäytetyö, 2012
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU
Liiketalouden koulutusohjelma

KIRSIKODIN TUOTTEIDEN TUOTEKEHITYS MUOTOILUN NÄKÖKULMASTA
Katja Rissanen
Opinnäytetyö 2012
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU
Muotoilun koulutusohjelma

KEHITYSVAMMAISTE NUORTEN ITSEOHJAUTUVUUS SOSIAALISESSA OPPIMISTILANTEESSA
Virpi Turunen
Pro gradu -tutkielma 2008
JOENSUUN YLIOPISTO
Kasvatustieteiden tiedekunta/Erityiskasvatuksen oppiaine

TAIDETTA YLLÄTTÄVISSÄ YHTEYKSISSÄ
Kehitysvammaisten kuvataidetoiminna merkityksen tarkastelua
Johanna Penttinen
Opinnäytetyö 2007
JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU
Sosiaali- ja terveysala

VIERUSPARIT
Kehitysvammaisten taideopiskelijoiden ja taideopettajan teosdialogi
Minna Haataja
Taiteen maisterin tutkinnon lopputyö 2007
TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU
Taidekasvatuksen osasto

OPETUKSEN HAASTEET AMMATILLISEN KEHITTYMISEN VÄLINEINÄ
Aloittelevan opettajan kokemukset kehitysvammaisten aikuisten musiikinopettamisesta.
Leena-Maria Toivanen
Pro gradu -tutkielma 2006
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Musiikkikasvatus

EIKÖ OOKKIN OPE HIENOJA MUOTOJA! ITE TEHTYJÄ!
Kehitysvammaisten kuvataideopetuksen erityispiirteitä
Minna Haataja
Taidekasvatusseminaaritutkielma 11.8.2005
TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU
Taidekasvatuksen osasto

TYÖPAJAMENETELMÄ KIRSIKODIN TAIDEOPETUKSESSA JA -TOIMINNASSA
Ohjaajien ja opiskelijoiden näkemykset
Salla Paasikoski ja Virpi Turunen
Kevät 2005
JOENSUUN YLIOPISTO
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kvalitatiivinen tutkimuspraktikum

KEHITYSVAMMAINEN TAITEILIJA
taide ja modernismi
Pia Vakkila
Taidehistorian proseminaarityö 24.4.2003
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

© 2017 Kirsikoti Saarivaarantie 48, 81700, Lieksa. Puh. +358 40 773 0007