Toiminta-ajatus ja suunnitelmat

Aito elämä yksilönä ryhmässä

Tarkoituksena on tukea Kirsikodissa asuvia henkilöitä

  • 1. oman elämän hallinassa ja suunnittelussa
  • 2. vastuunottamisessa itsestä, toisista ja ympäristöstä
  • 3. henkisessä kasvussa ja liittymisessä tasavertaisena jäsenenä yhteisöön ja ympäröivään yhteiskuntaan

ylläpitämällä ja kehittämällä maaseutuympäristössä yksilölliset tarpeet huomioiden asumis-, taidetyöpaja-, harrastus- sekä koulutusmahdollisuuksia tarjoavaa toimintaa kulttuurin eri keinoin.

Vuosi 2018
Kirsikodin vuosisuunnitelma 2018
Kirsikodin strateginen suunnitelma 2018-2023

  

Minä opin, osaan ja onnistun. Minua kuunnellaan. Minulle puhutaan. Minut koetaan tärkeäksi. Minä olen arvokas ihmisenä. Minulla on tarkoitus elämälle.

Kuulun ryhmään. Minulla on tehtävä. Olen osa tätä yhteisöä. Olen osa yhteiskuntaa. Minä näen työni tulokset ja iloitsen niistä. Voin myös iloita yhdessä toisten kanssa.

Opin suunnittelemaan etukäteen, toivomaan, tahtomaan ja uskaltamaan.
Identiteettini vahvistuu ja opin yhä paremmin ilmaisemaan itseäni ja kuuntelemaan toisia. Syntyy vuorovaikutus ympäröivään maailmaan.

© 2017 Kirsikoti Saarivaarantie 48, 81700, Lieksa. Puh. +358 40 773 0007